Tämän verkkosivuston (agm-software.com) omistaa AGM Software OÜ ( Harju maakond, Tallinn, Sepapaja tn, 15551, 6 ) (“Myyjä”, “me”, “meitä” tai “AGM Software OÜ”).

Henkilötiedot
Ilmoitamme, että sivustolla kerättyjä henkilötietoja ei missään tapauksessa jaeta kolmansille osapuolille, eikä niitä myydä, vuokrata tai lainata. Sinulla on lain mukaan oikeus tutustua sinua koskeviin tietoihin, muuttaa, oikaista ja poistaa ne (6. tammikuuta 1978 annetun Ranskan tietosuojalain 34 §). Voit milloin tahansa pyytää käyttämään tätä oikeutta joko ottamalla meihin yhteyttä live-chatin tai shop@agm-software.com sähköpostiosoitteen kautta tai lähettämällä meille kirjeen toimituksen osoitteeseen.

Liikenneanalyysi
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, Google Inc:n (“Google”) tarjoamaa verkkoliikenteen analysointipalvelua. Google Analytics käyttää “evästeitä”, jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivusto voi analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään Googlen yhdysvaltalaisille palvelimille ja tallennetaan sinne. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöä kävijöiden keskuudessa, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston ylläpitäjille ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google voi myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki niin vaatii tai jos tällaiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla selaimesi asianmukaiset asetukset. Huomaa kuitenkin, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Jos kuitenkin teet näin, et ehkä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Käyttämällä tätä verkkosivustoa annat suostumuksesi siihen, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä esitetyllä tavalla ja edellä esitettyjä tarkoituksia varten.

1) Soveltamisala

1.1 Näitä AGM Software OÜ:n yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä “yleiset myyntiehdot”) sovelletaan kaikkiin myyjän ja sopimusosapuolen (jäljempänä “asiakas”) välillä tehtyihin sopimuksiin, jotka liittyvät erilaisten digitaalisten sisältöjen, digitaalisten tuotteiden tai muiden kuin digitaalisten tuotteiden (kaikki jäljempänä “tuotteet”) myyntiin, toimitukseen tai väliaikaiseen siirtoon. Siltä osin kuin myyjä tarjoaa myös palveluita, ne tarjotaan yksinomaan edellä mainittujen myyntisopimusten oheispalveluina. Asiakkaan yleiset sopimusehdot, jotka poikkeavat näistä yleisistä sopimusehdoista, ovat ristiriidassa niiden kanssa tai täydentävät niitä, tulevat sopimuksen erottamattomaksi osaksi vain, jos ja siltä osin kuin myyjä on nimenomaisesti hyväksynyt niiden voimaantulon. Myyjä ei hyväksy hiljaisesti asiakkaan yleisiä sopimusehtoja sopimussuhteella. Tämä hyväksymisvaatimus pätee kaikissa tapauksissa, vaikka esimerkiksi Myyjä tarjoaisi asiakkaalle palveluja ilman ehtoja ja tietäen asiakkaan OVT:n.

1.2 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan sekä kuluttajiin että yrityksiin. Jollei jäljempänä olevissa YTJ:ssä toisin mainita, kaikki ehdot koskevat sekä yritys- että kuluttajasopimuksia. Jos tiettyjä ehtoja ei sovelleta (tai sovelletaan vain muunneltuna) kuluttajiin, siitä ilmoitetaan nimenomaisesti.

1.3 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myös tuleviin sopimussuhteisiin Asiakkaan ja Myyjän välillä, jos Asiakas on yritys.

1.4 Digitaalinen sisältö käsittää näiden yleisten sopimusehtojen mukaan digitaaliset tarjoukset, jotka eivät ole digitaalisia tuotteita, kuten pääsykoodit, tuoteavaimet tai muut digitaalisessa muodossa olevat tiedot.

1.5 Näiden yleisten sopimusehtojen mukaan digitaalisilla tuotteilla tarkoitetaan ohjelmistoja, joilla ei ole fyysistä tietovälinettä ja jotka myyjä tarjoaa aineettomassa muodossa lataamalla – tarvittaessa myöntämällä tietyt käyttöoikeudet 5 ja 6 kohdassa määritellyissä puitteissa.

1.6 Näissä AVL:ssä ei-digitaalisilla tuotteilla tarkoitetaan fyysisellä tietovälineellä olevia ohjelmistoja, jotka myyjä toimittaa hyödykkeenä – tarvittaessa myöntämällä tiettyjä käyttöoikeuksia kohdissa 5 ja 6 määritellyissä puitteissa – sekä kaikenlaisia vastaavia fyysisiä tavaroita.

1.7 Tekemällä tilauksen jäljempänä olevan kohdan 2.2 mukaisesti Asiakas hyväksyy nämä yleiset sopimusehdot.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupasta tehtävien ostosten osalta sopimusta ei tehdä tilauksen tekemisen kautta. Asiakkaan tekemä tilaus muistuttaa pikemminkin tarjouksen jättämistä sopimuksen tekemistä varten. Hinnat, tarjoukset ja kuvaukset tuotteista tai muista palveluista, jotka myyjä mainitsee verkkokaupassaan, eivät ole varsinaisia tarjouksia.

2.2 Kun ostos tehdään jollakin kauppiaan sivustolla, sopimus syntyy, kun asiakas tekee tilauksen.

2.3 Ennen tilauksen vahvistamista myyjän verkkokaupan tilauslomakkeen kautta asiakas voi vielä välttää mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino kirjoitusvirheiden havaitsemiseksi on selaimen zoomaustoiminto, joka suurentaa näytöllä näkyvän fontin kokoa. Osana sähköistä tilausprosessia asiakas voi milloin tahansa korjata syöttämiään tietoja tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla – kunnes hän klikkaa painiketta, jolla tilausprosessi saatetaan päätökseen.

2.4 Kun ostos tehdään verkkokaupan kautta, tilauksen vahvistaminen ei merkitse sitä, että myyjä hyväksyy asiakkaan tekemän tarjouksen. Sopimus ostajan ja asiakkaan välillä syntyy vasta myyjän myöhemmän toimen seurauksena kohdan 2.5 mukaisesti.

2.5 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa.

Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on olemassa useampi kuin yksi, sopimus syntyy silloin, kun yksi vaihtoehdoista toteutuu ensin.

2.6 Kohdassa 2.5 tarkoitettu tarjouksen hyväksymisen määräaika alkaa sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asiakas jätti tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän lopussa tarjouksen jättämisestä. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta ennen edellä mainitun määräajan päättymistä, tarjous katsotaan hylätyksi, eikä asiakas ole enää sidottu kyseisessä sopimuksessa määrättyyn kulutukseen.

2.7 Sopimus tehdään yksinomaan ranskaksi.

2.8 Jos asiakas antaa sähköpostiosoitteen sopimuksen toteuttamista varten, asiakas on velvollinen varmistamaan, että myyjän lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa tähän osoitteeseen. Tämä koskee erityisesti roskapostisuodattimia, joiden asianmukainen konfigurointi on asiakkaan vastuulla, joka on velvollinen varmistamaan, että myyjän tai tilauksen käsittelystä vastaavien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostit voidaan toimittaa perille. Myyjä tai tilauksen käsittelystä vastaava kolmas osapuoli sitoutuu suunnittelemaan sähköpostiviestit siten, että ne eivät (erityisesti valitun tekstimallin avulla) anna sellaista vaikutelmaa, että ne objektiivisesti katsoen voisivat vaikuttaa ei-toivotuilta viesteiltä.

3) Sopimuksen tarkoitus

3.1 Myyjä toimittaa tuotteita asiakkaalle. Se tarjoaa palveluja ainoastaan tuotteiden toimittamista koskevien sopimusten liitännäispalveluina. Tällöin sovitun palvelun tyyppi on ratkaiseva. Myyjä käyttää sovittujen palvelujen tarjoamiseen omia työntekijöitään, alihankkijoitaan tai muita kolmannen osapuolen edustajia.

3.2 Kun kyseessä on sopimus muiden kuin digitaalisten tuotteiden toimittamisesta, myyjän suoritus perustuu myyjän verkkokaupassa tai asianomaisella kauppiaan sivustolla annettuun kuvaukseen. Myyjä viittaa kohdassa 10 esitettyihin omistusoikeuden pidätystä koskeviin määräyksiin. Kun kyseessä on sopimus ohjelmistojen toimittamisesta (jäljempänä ‘ohjelmistojen osto’), myyjä sitoutuu luovuttamaan asiakkaalle pysyvästi lisenssitodistuksessa tarkoitetun ohjelmiston. Myyjä sitoutuu siirtämään kopion kyseisestä ohjelmistosta sopivalla välineellä – kuten CD-ROM-levyllä, BluRay-levyllä, USB-levyllä tai latauslinkin kautta. Ennen kuin kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan kohdan 8 mukaisesti, kaikki tietovälineet ja käyttäjäasiakirjat ovat myyjän omistusoikeuden alaisia. Toimitettavan ohjelmistotyypin osalta ratkaisevaa on tuotteen kuvaus myyjän verkkokaupassa tai asianomaisella kauppiaan sivustolla. Myyjä sitoutuu myös antamaan 4 kohdan mukaisesti myönnetyt oikeudet.

3.3 Kun kyseessä on digitaalisten tuotteiden toimittamista koskeva sopimus, myyjä sitoutuu :

a) ohjelmistojen oston tapauksessa varmistamaan objektikoodina jaetun ohjelmiston lopullisen siirron lisenssitodistuksen mukaisesti. Myyjän on ilmoitettava, miten ohjelmisto on ladattavissa, ja toimitettava painettu tai ladattavissa oleva versio siihen liittyvistä käyttöasiakirjoista. Ennen kuin kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan 8 kohdan mukaisesti, myyjä pidättää omistusoikeuden toimitettuihin käyttäjäasiakirjoihin. Toimitettavan ohjelmistotyypin osalta ratkaisevaa on tuotteen kuvaus myyjän verkkokaupassa tai asianomaisella kauppiaan sivustolla. Myyjä vastaa myös 4 kohdan mukaisesti myönnetyistä oikeuksista;
b) varmistaa ohjelmistojen väliaikaista siirtoa koskevien sopimusten (jäljempänä ‘ohjelmistojen vuokraus’) osalta objektikoodina jaettujen ohjelmistojen väliaikaisen siirron lisenssitodistuksen mukaisesti. Myyjän on ilmoitettava, miten ohjelmisto on ladattavissa, ja toimitettava painettu tai ladattava versio siihen liittyvistä käyttöasiakirjoista. Ennen kuin kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan 8 kohdan mukaisesti, myyjä pidättää omistusoikeuden toimitettuihin käyttäjäasiakirjoihin. Toimitettavan ohjelmistotyypin osalta ratkaisevaa on tuotteen kuvaus myyjän verkkokaupassa tai asianomaisella kauppiaan sivustolla. Myyjä vastaa myös 5 kohdan mukaisesti myönnetyistä oikeuksista.
3.4 Kun kyseessä on digitaalisen sisällön toimittamista koskeva sopimus, myyjä on velvollinen toimittamaan digitaalisen sisällön. Asiakkaalle lähetetyn digitaalisen sisällön käyttöön sovelletaan kyseisen toimittajan käyttöehtoja. Digitaalisen sisällön käyttö edellyttää ostohinnan maksamista kokonaisuudessaan kohdan 8 mukaisesti. Myyjä voi antaa väliaikaisen luvan käyttää sisältöä ennen tätä päivämäärää.

3.5 Myyjä tarjoaa palveluita ainoastaan sopimuksellisina tai sopimuksen jälkeisinä oheispalveluina edellä mainittuihin pääasiallisiin suoritusvelvoitteisiin liittyen ja ainoastaan, jos kyseisistä palveluista on nimenomaisesti sovittu asiakkaan kanssa.

3.6 Sopimuksen kohteen toimitus tapahtuu 9 kohdassa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

3.7 Jos Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy tai on kokonaan poissuljettu sen vuoksi, että Asiakkaan työntekijät, asiakirjat, tiedot tai laitteet eivät ole käytettävissä asianmukaisella tai riittävällä tavalla tai että Asiakas ei täytä yhteistyövelvoitteitaan, mukaan lukien määräaikojen noudattaminen, Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta aiheutuneet lisäkustannukset.

3.8 Jos Asiakas on yritys, oikeus Myyjän omien tavarantoimittajien oikeaan ja oikea-aikaiseen toimitukseen säilyy, edellyttäen, että Myyjä ei ole vastuussa kyseisen toimituksen viivästymisestä tai puutteellisuudesta.

3.9 Euroopan unionin tuomioistuimen 3. heinäkuuta 2012 annetusta UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp. -tuomiosta (asia c-128/11) lähtien antamien säännösten mukaisesti AGM Software OÜ ilmoittaa:

  • että AGM Software OÜ on hankkinut tuotteen toimittajiensa kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella, jolla varmistetaan tuotteen aitous ja laillisuus;
  • Tuote ei ole kokeiluversio tai väliaikainen versio, vaan se on lopullinen versio;

4) Ohjelmistojen ostosopimuksissa myönnetyt oikeudet

4.1. Tätä kohtaa 4 sovelletaan yksinomaan ohjelmistojen ostosopimuksiin kohtien 3.2 ja 3.3 a) mukaisesti.

4.2. Kun asiakas on maksanut ostohinnan kokonaisuudessaan kohdassa 8 esitettyjen ehtojen mukaisesti, hän saa oikeuden käyttää tuotetta rajoittamattomasti ja ei-yksinomaisesti sopimuksen mukaisessa laajuudessa. Väliaikaisena toimenpiteenä myyjä voi sallia tuotteen käytön ennen tätä päivämäärää. Tuotetta samanaikaisesti käyttävien henkilöiden määrä ei saa missään tapauksessa ylittää asiakkaan ostamille tuotteille osoitettua enimmäismäärää. Hyväksytty käyttö käsittää asennuksen, ohjelmiston lataamisen RAM-muistiin ja sen käytön, johon tuote on tarkoitettu. Asiakas ei saa missään tapauksessa vuokrata tai alilisensoida ostamaansa tuotetta, levittää sitä tai saattaa sitä yleisön saataville joko langallisesti tai langattomasti tai luovuttaa sitä kolmansille osapuolille maksua vastaan tai ilmaiseksi. Kohta 4.5 ei vaikuta tähän.

4.3 Asiakkaalla on oikeus luoda ohjelmistosta varmuuskopio, jos se on tarpeen myöhemmän käytön turvaamiseksi.

4.4 Asiakas saa dekompiloida ja kopioida ohjelmistoa vain sovellettavan lain puitteissa. Tämä lupa on kuitenkin voimassa vain sillä edellytyksellä, että myyjä ei ole toimittanut asiakkaalle kohtuullisessa ajassa tätä varten tarvittavia tietoja.

4.5 Asiakas saa siirtää ostamansa ohjelmiston pysyvästi kolmannelle osapuolelle luovuttamalla siihen liittyvät asiakirjat. Tällöin ohjelmiston käyttö lakkaa, ja kaikki asiakkaan tietokoneisiin asennetut sekä muille tietovälineille tallennetut ohjelmistokopiot poistetaan tai palautetaan myyjälle, elleivät lakisääteiset velvoitteet edellytä säilyttämistä tätä pidempään. Myyjän pyynnöstä asiakkaan on kirjallisesti vahvistettava, että edellä mainitut toimenpiteet on toteutettu täysimääräisesti, tai – tarvittaessa – selitettävä syyt säilytyksen pitkittymiseen. Lisäksi asiakas sitoutuu nimenomaisesti sopimaan asianomaisen kolmannen osapuolen kanssa, että tässä 4 kohdassa määritellyissä puitteissa myönnettyjen oikeuksien soveltamisalaa noudatetaan. Ohjelmistopaketteja ei saa missään tapauksessa jakaa.

4.6 Jos ohjelmiston käyttö ylittää – joko laadullisesti (sallitun käyttötavan osalta) tai määrällisesti (käyttäjien määrän osalta) – tuotteen ostohetkellä hankittujen käyttöoikeuksien laajuuden, asiakas sitoutuu ostamaan mahdollisimman pian sallittua käyttöä varten tarvittavat tuotteet. Jos asiakas laiminlyö tämän, myyjä vaatii oikeuksiaan.

4.7 Tekijänoikeusmerkintöjä, sarjanumeroita tai muita ohjelmistoon sisältyviä ja ohjelman tunnistamiseen vaikuttavia tietoja ei saa missään tapauksessa poistaa tai muuttaa.

4.8 Toimitettu lisenssiavain oikeuttaa Asiakkaan käyttämään kyseisessä tuotekuvauksessa ilmoitettua ohjelmistoa tai sisältöä siinä kuvatussa laajuudessa. Tuoteavaimet eivät ole lisenssejä, vaan niiden tarkoituksena on ainoastaan antaa asiakkaille, jotka ovat jo saaneet tietokoneohjelman käyttöoikeuden (lisenssin), mahdollisuus asentaa ja aktivoida ohjelma.

4.9 Jos tilatun tuotteen varastot loppuvat, asiakas suostuu siihen, että myyjä voi toimittaa tuotteen paremman version, jos sellainen on saatavilla, ilman lisäkustannuksia.

5) Ohjelmistojen vuokrasopimuksissa myönnetyt oikeudet

5.1 Tätä kohtaa 5 sovelletaan yksinomaan sopimuksiin, jotka koskevat ohjelmistojen väliaikaista luovuttamista kohdan 3.3 b) mukaisesti.

5.2 Maksettuaan ostohinnan kokonaisuudessaan kohdassa 8 esitettyjen ehtojen mukaisesti asiakas saa oikeuden käyttää tuotetta ei-yksinomaisesti, ei-siirrettävissä, ei-jälleenluovutettavissa ja rajoitetusti asianomaisen sopimuksen voimassaoloaikana siinä laajuudessa kuin kyseisessä sopimuksessa ja siihen liittyvässä lisenssisertifikaatissa on määritelty. Myyjä voi väliaikaisesti sallia tuotteen käytön ennen tätä päivämäärää. Väliaikaisen luovutussopimuksen raja määräytyy myyjän verkkokaupassa tai asianomaisella kauppiaan sivustolla olevien vastaavien merkintöjen tai asiakkaan ennen sopimuksen tekemistä tekemän valinnan perusteella. Valtuutettu käyttö käsittää asennuksen, ohjelmiston lataamisen RAM-muistiin ja sen käytön, johon tuote on tarkoitettu. Asiakas ei saa missään tapauksessa vuokrata tai alilisensoida ostamaansa tuotetta, levittää sitä tai saattaa sitä yleisön saataville, ei langallisesti eikä langattomasti, eikä luovuttaa sitä kolmansille osapuolille maksua vastaan tai maksutta.

5.3 Asiakkaalla on oikeus luoda ohjelmistosta varmuuskopio, jos se on tarpeen myöhemmän käytön turvaamiseksi.

5.4 Asiakkaan suorittama ohjelmiston purkaminen ja jäljentäminen on sallittua vain voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa. Tämä lupa on kuitenkin voimassa vain sillä edellytyksellä, että myyjä ei ole toimittanut asiakkaalle kohtuullisessa ajassa tätä varten tarvittavia tietoja.

5.5 Kohdissa 5.1-5.3 mainittuja tapauksia lukuun ottamatta asiakkaalla ei ole oikeutta jäljentää ohjelmistoa.

5.6 Asiakas ei saa antaa hänelle toimitettua ohjelmistoa kolmansien osapuolien käyttöön; tämä koskee myös kaikkia muita asiakkaan tekemiä kopioita. Erityisesti ohjelmistoa ei saa missään tapauksessa siirtää, lainata, vuokrata tai alilisensoida, eikä sitä saa levittää tai asettaa julkisesti saataville.

5.7 Jos asiakas rikkoo jotakin edellä mainituista määräyksistä, kaikki asianomaisen sopimuksen nojalla myönnetyt käyttöoikeudet raukeavat välittömästi ja palautuvat automaattisesti myyjälle. Tällaisessa tapauksessa asiakkaan on välittömästi lopetettava ohjelmiston käyttö, poistettava kaikki tietokonejärjestelmiinsä asennetut ohjelmiston kopiot ja poistettava tai palautettava Myyjälle kaikki tekemänsä varmuuskopiot.

6) Asiakkaan velvollisuudet

6.1 Asiakas on velvollinen toteuttamaan riittävät suojatoimenpiteet estääkseen asiattomien kolmansien osapuolten pääsyn ostettuihin tuotteisiin. Tämä koskee erityisesti digitaalisen sisällön kopioita, jotka on säilytettävä turvallisessa paikassa, ellei tehdyssä sopimuksessa tai siihen liittyvissä käyttäjäasiakirjoissa tai lisenssitodistuksessa toisin määrätä.

6.2 Asiakkaan on nimettävä yhteyshenkilö, jonka lausunnot sopimuksen täyttämiseen liittyen ja jonka toimet sitovat asiakasta. Tämä määräys ei koske kuluttajia.

6.3 Asiakkaan on ennen kyseisen sopimuksen tekemistä ja sen aikana ilmoitettava myyjälle kaikki sopimustoimen kannalta merkitykselliset olosuhteet ja menettelyt siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä ja ratkaisevia kyseisen sopimuksen valmistelun ja toteuttamisen kannalta. Tätä määräystä ei sovelleta kuluttajiin.

6.4 Asiakas sitoutuu parhaan tietämyksensä ja uskonsa mukaan tukemaan myyjää sopimuksen täyttämisessä ja myötävaikuttamaan sopimuksen asianmukaisen täyttämisen kannalta välttämättömien edellytysten luomiseen. Asiakas sitoutuu erityisesti toimittamaan myyjälle kaikki sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat asiakirjat, tiedot ja tiedot vaaditussa muodossa. Tätä varten asiakas on velvollinen ilmoittamaan työntekijöilleen hyvissä ajoin tulevista toimituksista tai muista myyjän tarjoamista palveluista.

7) Peruuttamisoikeus

7.1 Kuluttajalla on peruuttamisoikeus.

8) Hinnat ja maksuehdot

8.1 Ellei myyjän tuoteselosteessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, joihin sisältyy lakisääteinen arvonlisävero. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen asianomaisessa tuotekuvauksessa.

8.2 Euroopan unionin ulkopuolelle suuntautuvissa toimituksissa voi tietyissä tapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, jotka eivät ole myyjän vastuulla ja joista asiakas vastaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kustannukset, jotka liittyvät erääntyneen summan siirtämiseen luottolaitosten kautta (kuten esimerkiksi siirtokustannukset tai vaihtokustannukset) tai vero- tai tullikustannukset (kuten esimerkiksi tullimaksut). Tällaisia varainsiirtoon liittyviä lisäkustannuksia voidaan periä myös silloin, kun toimitusta ei tehdä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

8.3 Asiakkaalle ilmoitetaan maksutapa(t) myyjän verkkokaupassa tai asianomaisella kauppiaan sivustolla.

8.4 Jos on sovittu ennakkomaksusta pankkisiirtona, maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä, elleivät osapuolet ole sopineet muusta eräpäivästä.

8.5 Jos maksu suoritetaan PayPal (Europe) S.A.R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä “PayPal”) -maksupalvelua käyttäen, maksu käsitellään PayPalin käyttöehtojen mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full – tai, jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä, yleisten ehtojen mukaisesti, jotka koskevat maksamista ilman PayPal-tiliä ja jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Jos maksu suoritetaan luottokortilla, summa veloitetaan heti, kun tilaus on viimeistelty.

9) Toimitus- ja toimitusehdot

9.1 Elleivät osapuolet toisin sovi, tuotteet lähetetään asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Myyjälle tilausta käsiteltäessä annettu toimitusosoite on ratkaiseva kaupan kannalta.

9.2 Jos jakelupalvelu palauttaa myyjälle lähetetyt tuotteet, koska toimitus asiakkaalle ei ollut mahdollista, asiakas vastaa aiheutuneista kustannuksista. Tätä määräystä ei sovelleta, jos toimitus epäonnistuu sen vuoksi, että asiakas käyttää voimassa olevaa peruuttamisoikeuttaan, jos asiakasta ei voida pitää vastuussa olosuhteista, jotka aiheuttivat toimituksen epäonnistumisen, tai jos asiakas oli tilapäisesti estynyt ottamasta palvelua vastaan, ellei myyjä ole ilmoittanut asiakkaalle kohtuullisessa ajassa palvelun toimittamisesta.

9.3 Logistisista syistä Asiakas ei voi noutaa tuotteita Myyjän tiloista.

9.4 Digitaalinen sisältö siirretään Asiakkaalle sähköisessä muodossa lähettämällä latauslinkki. Tuoteavaimet lähetetään asiakkaalle sähköpostitse ja sivulla, jolla vahvistetaan, että maksu on suoritettu.

10) Omistusoikeuden varaaminen

10.1 Asiakkaalle toimitetut muut kuin digitaaliset tuotteet pysyvät myyjän omistuksessa, kunnes erääntynyt kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan (omistuksenpidätys).

10.2 Asiakas on velvollinen säilyttämään myyjän toimittamat ei-digitaaliset tuotteet ja sitoutuu käsittelemään niitä huolellisesti. Varastoidessaan tavaroita asiakkaan on osoitettava, että nämä tuotteet ovat myyjän omaisuutta, erityisesti erottamalla ne selvästi muista varastossa olevista tuotteista. Tämä lauseke ei koske kuluttajia.

10.3 Jos kolmas osapuoli takavarikoi tai puuttuu asiaan muulla tavoin, asiakkaan on ilmoitettava siitä myyjälle kirjallisesti mahdollisimman pian.

10.4 Asiakkaalla on oikeus myydä ei-digitaalisia tuotteita edelleen asianmukaisen kaupallisen toiminnan yhteydessä; niiden panttaaminen tai luovuttaminen vakuudeksi on kuitenkin suljettu pois. Asiakas luovuttaa täten myyjälle kaikki sellaiset myyjän saatavaan liittyvät saatavat lopullisen laskun loppusummaan asti, jotka syntyvät asiakkaalle jälleenmyynnin yhteydessä tuleville ostajille tai kolmansille osapuolille. Samassa laajuudessa kuin näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 10.1 oleva omistusoikeuden pidätyslauseke, edellä mainittu siirto on tarkoitettu suojaamaan mainittua saatavaa. Asiakas on edelleen oikeutettu perimään näitä saatavia myös edellä mainitun luovutuksen jälkeen. Myyjällä on kuitenkin oikeus periä saatavat itse, jos asiakas ei täytä maksuvelvoitteitaan, on maksuviivästyksissä, hakee maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista tai jos asiakas keskeyttää lopullisesti maksunsa. Tällaisissa tapauksissa myyjä voi peruuttaa perintäluvan. Lisäksi myyjä voi vaatia asiakasta ilmoittamaan sille mahdollisimman pian luovutetuista saatavista ja niiden velallisista sekä toimittamaan sille kirjallisen ilmoituksen saatavan luovutuksesta sekä kaikki saatavan perimiseksi tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Tätä lauseketta ei sovelleta kuluttajiin.

10.5. Jos myyjän toimittamat muut kuin digitaaliset tuotteet yhdistetään muuhun irtaimeen omaisuuteen tai liitetään siihen ja jos niistä tulee tällöin osa yhtenäistä kokonaisuutta, asiakas sitoutuu siirtämään myyjälle osuutensa yhteisomistuksesta yhtenäiseen kokonaisuuteen. Asiakas luovuttaa täten Myyjälle kaikki Myyjän saatavaan liittyvät saatavat lopulliseen laskun summaan asti, jotka syntyvät asiakkaalle sellaisten tavaroiden jälleenmyynnin yhteydessä, joiden yhteisomistajana on Myyjä; Myyjä hyväksyy tämän luovutuksen. Kohdan 10.4 lauseen 3 ja sitä seuraavien kohtien määräyksiä sovelletaan vastaavasti. Tätä lauseketta ei sovelleta kuluttajiin.

10.6 Jos asiakas käyttää Myyjän toimittamia ei-digitaalisia tuotteita siten, että niistä tulee olennainen osa uutta tavaraa, Myyjän omistusoikeus muuttuu näin valmistetun tuotteen osaomistukseksi. Asiakas luovuttaa täten myyjälle kaikki myyjän saatavaan liittyvät vaatimukset lopulliseen laskutusmäärään asti, jotka syntyvät asiakkaalle tuleville ostajille tai kolmansille osapuolille tapahtuvan jälleenmyynnin yhteydessä. Kohdan 10.4 lauseen 3 ja sitä seuraavien kohtien määräyksiä sovelletaan vastaavasti. Tätä lauseketta ei sovelleta kuluttajiin.

10.7 Jos vakuudet, joihin myyjällä on oikeus, ylittävät vakuutena olevat saamiset yli 20 prosentilla, myyjä on velvollinen asiakkaan pyynnöstä ja harkintansa mukaan vapauttamaan edellä mainitun rajan ylittävät vakuudet.

11) Kohdissa 3.2, 3.3 a) ja 3.4 tarkoitettujen sopimusten vakuudet

11.1 Tämän kohdan 11 määräyksiä sovelletaan kohtien 3.2, 3.3 a) ja 3.4 nojalla tehtyihin sopimuksiin.

11.2 Myyjään kohdistuvat materiaalivirheitä koskevat vaatimukset vanhentuvat yhden vuoden kuluessa vaaran siirtymisestä, siltä osin kuin ne koskevat uusia tuotteita tai uusia palveluja. Tätä lauseketta ei sovelleta, jos laissa säädetään pidemmistä määräajoista. Tätä lauseketta ei sovelleta kuluttajiin.

11.3 Kun kyseessä on käytettyjen tuotteiden toimitus, piileviä vikoja koskeva takuuvaatimus on poissuljettu – jollei lakisääteisistä määräyksistä ja muista voimassa olevista sopimuksista muuta johdu. Tämä lauseke ei koske kuluttajia.

11.4 Kaikki tuotteita koskevat tiedot, riippumatta siitä, onko niistä nimenomaisesti sovittu kirjallisesti vai ei, ovat vain ominaisuuksien kuvauksia, eivät takuita, taattuja ominaisuuksia, sopimuksen mukaisia käyttötarkoituksia tai vastaavaa. Myyjä voi milloin tahansa korjata selvät virheet (kirjoitusvirheet, laskuvirheet, muotovirheet jne.) huomautuksissa, pöytäkirjoissa, käyttöohjeissa, laskelmissa, esitteissä, myyjän verkkokaupassa jne. olevat virheet. Tällaisten ilmeisten virheiden poistamista koskevat vaatimukset on suljettu pois.

11.5 Myyjän toimitusten osalta kauppiaiden vastuulla on joka tapauksessa tarkistaa ostettu tavara ja ilmoittaa myyjälle havaitsemistaan virheistä lainsäädännön mukaisesti. Jos toimitus tehdään välittäjän puolesta suoraan kuluttajalle, kaupallista ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan myös rajoituksetta. Tätä lauseketta ei sovelleta kuluttajiin.

11.6 Jos asiakas kieltäytyy myyjän toimituksesta jostain muusta syystä kuin olennaisen vian vuoksi, joka rajoittaa tai estää sen käytön, vaikka myyjä on ilmoittanut sitoutuvansa täyttämään tehdyn sopimuksen, asiakas on hyväksymisvelvollisuuden laiminlyönyt. Toimituksen vastaanottamisesta ei voida kieltäytyä vähäisten virheiden vuoksi.

11.7 Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä, sopimusperiaatteiden vastaisista muutoksista järjestelmän osiin, vioista, jotka johtuvat sopimattomien organisatoristen resurssien käytöstä, käytöstä laitteisto- tai ohjelmistoympäristössä, joka ei täytä lisenssitodistuksessa määriteltyjä vaatimuksia, epätavallisista käyttöolosuhteista tai asiakkaan tai kolmansien osapuolten järjestelmiin tekemistä toimenpiteistä. Jos tuotteita käytetään yhdessä kolmannen osapuolen laitteiden kanssa, takuu toiminnallisista ja suorituskykyyn liittyvistä vioista myönnetään vain, jos nämä viat ilmenevät myös kyseisestä kolmannen osapuolen laitteesta riippumatta tai jos yhteensopivuudesta kolmannen osapuolen laitteiden kanssa on sovittu sopimuksella.

11.8 Jos toimituksessa on virhe, myyjä voi harkintansa mukaan suorittaa jälkitoimituksen korjaamalla virheen (korjaus) tai toimittamalla virheettömän tuotteen (vaihto). Jälkimmäisessä tapauksessa asiakas on velvollinen palauttamaan vialliset tuotteet myyjän pyynnöstä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Jos asiakas on kuluttaja, sovelletaan edellä mainittua lausetta sillä edellytyksellä, että käyttötarkoituksia ei voida siirtää tai korvata niiden todellisella arvolla. Asiakas on velvollinen antamaan myyjälle aikaa ja mahdollisuuden jälkisuoritukseen, erityisesti jälkiparannukseen.

11.9 Todistetun virheen ollessa kyseessä ja lakisääteisten säännösten mukaisesti myyjä vastaa tarkastusmenettelyistä ja sopimusvelvoitteiden myöhemmästä täyttämisestä aiheutuvista kustannuksista; tässä tapauksessa kuljetus-, matka-, työ- ja materiaalikustannuksista. Jos reklamaatio piilevästä viasta osoittautuu perusteettomaksi, myyjällä on oikeus vaatia asiakkaalta korvausta jälkikäteen suoritettavista toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista, ellei reklamaatio johdu asiakkaasta. Jos jälkitoimitus epäonnistuu, jos myyjä lopullisesti ja peruuttamattomasti kieltäytyy jälkitoimituksesta tai jos jälkitoimitus ei ole asiakkaan hyväksyttävissä, asiakas voi purkaa sopimuksen tai alentaa vastaavaa vastiketta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia korvausvaatimuksia.

11.10 Jos kyseessä on vähäinen poikkeama sovitusta laadusta, jos kyseessä on toiminnallisuuden vähäinen heikkeneminen, jos kyseessä on luonnollinen kuluminen tai vahingot, jotka johtuvat epäasianmukaisesta tai huolimattomasta käsittelystä tai varastoinnista, liiallisesta käytöstä, sopimattomista laitteista tai ulkoisista tekijöistä, joista ei ole sovittu sopimuksessa, asiakkaalla ei ole oikeutta esittää takuun mukaisia oikeuksia ja vaatimuksia piilevien vikojen osalta. Jos jälkitoimitus epäonnistuu ja asiakkaalla on edelleen oikeus vaatia jälkitoimitusta ja vaatia laillisia oikeuksiaan, myyjä voi vaatia asiakasta käyttämään oikeuksiaan kohtuullisessa ajassa. Tällöin asiakkaan on ilmoitettava asiasta myyjälle kirjallisesti (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse). Määräaikaa noudatetaan, jos myyjä vastaanottaa asiakkaan ilmoituksen ennen määräajan päättymistä. Jos asiakas ei käytä oikeuksiaan hyvissä ajoin, hän voi käyttää näitä oikeuksiaan, erityisesti oikeutta peruuttaa sopimus tai vaatia korvausta suorituksen sijasta, vain ja ainoastaan, jos hänen asettamansa uusi kohtuullinen määräaika suorituksen suorittamiselle on umpeutunut tuloksetta. Tätä lauseketta ei sovelleta kuluttajiin.

11.11 Asiakkaan takautumisoikeus myyjää vastaan on voimassa vain siinä tapauksessa, että kyseinen asiakas ei ole tehnyt ostajansa kanssa sopimusta, joka ylittää sovellettavat lakisääteiset takuuoikeudet. Tätä lauseketta ei sovelleta kuluttajiin.

11.12 Näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 11 mainittua lyhennettyä vanhentumisaikaa ja vastuun poissulkemista ei sovelleta, jos on kyse tahallisesta tai tuottamuksellisesta hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamisesta, myyjän tahallisesta velvollisuuksien rikkomisesta tai törkeästä huolimattomuudesta, virheen vilpillisestä salaamisesta, tuotteiden laatua koskevasta asiaankuuluvasta takuusta tai tuotevastuulain mukaisista vaatimuksista.

11.13 Siltä osin kuin myyjä tämän sopimuksen nojalla tarjoaa päivityksiä, päivityksiä, uusia ohjelmaversioita tai muuta uutta sisältöä alkuperäisen sopimuksen kohteeseen liittyen, tätä kohtaa 11 sovelletaan soveltuvin osin.

11.14 Jos kyseessä on oikeudellinen virhe, tämän kohdan 11 määräyksiä sovelletaan vastaavasti.

12) Takuu kohdassa 3.3 b) tarkoitettujen sopimusten osalta

12.1 Tämän kohdan 12 määräyksiä sovelletaan kohdan 3.3 b) mukaisesti tehtyihin sopimuksiin.

12.2 Jos kyseessä on olennainen virhe, asiakas voi vaatia oikeuksiaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas on tarvittaessa velvollinen ilmoittamaan myyjälle olennaisista virheistä mahdollisimman pian.

12.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia tietyn sopimuksen välitöntä purkamista (rikkomisesta virheen vuoksi) sillä perusteella, että myyjä kieltäytyy myöntämästä sopimuksessa määrättyä käyttöä. Tätä määräystä ei sovelleta, jos myyjä on syyllistynyt vilpilliseen väärinkäytökseen tai jos toimitus viivästyy myyjästä johtuvasta syystä.

12.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta vedota piileviin vikoihin liittyviin oikeuksiin ja vaatimuksiin seuraavissa tapauksissa: ohjelmistoa on käytetty väärin tai väärin; ohjelmistoa on muutettu tai muokattu ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta; ongelmat tai virheet johtuvat käytöstä laitteisto- tai ohjelmistoympäristössä, joka ei vastaa lisenssitodistuksessa kuvattuja teknisiä vaatimuksia – paitsi jos asiakas pystyy osoittamaan, että vika johtuu itse ohjelmistosta.

12.5 Jos kyseessä ovat merkityksettömät poikkeamat sovitusta laadusta, jos toiminnallisuus heikkenee vain vähän, jos kyseessä on luonnollinen kuluminen tai vahingot, jotka johtuvat sopimattomasta tai huolimattomasta käsittelystä tai varastoinnista, liiallisesta käytöstä, sopimattomista laitteista tai ulkoisista tekijöistä, joista ei ole määrätty sopimuksessa, asiakas ei voi vedota takuun mukaisiin oikeuksiinsa ja vaatimuksiinsa piilevien vikojen osalta.

12.6 Näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 12 mainittua vastuun poissulkemista ei sovelleta, jos kyseessä on tahallinen tai tuottamuksellinen hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittaminen, myyjän tahallinen velvollisuuden rikkominen tai törkeä huolimattomuus, vian vilpillinen salaaminen, tuotteiden laatua koskeva asiaankuuluva takuu tai tuotevastuulain mukaiset vaatimukset.

12.7 Siltä osin kuin myyjä tämän sopimuksen nojalla tarjoaa päivityksiä, päivityksiä, uusia ohjelmaversioita tai muuta uutta sisältöä alkuperäisen sopimuksen kohteeseen liittyen, tätä kohtaa 12 sovelletaan soveltuvin osin.

12.8 Jos kyseessä on oikeudellinen virhe, tämän kohdan 12 määräyksiä sovelletaan vastaavasti.

13) “100 prosentin rahanpalautustakuu”: takuulauseke

Takuu on voimassa rajoitetun 2 vuoden ajan laskutuspäivästä. Poikkeuksena ovat tuotteet, joiden käyttöikä on rajoitettu. Näiden tuotteiden osalta takuuaika on rajoitettu vastaavaan käyttöikään. Jos toimitetaan todiste siitä, että tuote on ostettu AGM Software OÜ:ltä, ja kirjallinen vahvistus siitä, että tuote ei ole enää käytössä eikä sitä ole luovutettu kolmansille osapuolille, maksettu summa palautetaan kokonaisuudessaan ilman lisätodisteita. Palautus suoritetaan 14 päivän kuluttua AGM Software OÜ:n vaatimien asiakirjojen (ostotodistus ja kirjallinen vahvistus) vastaanottamisesta.

14) Vastuu muiden sopimusvelvoitteiden rikkomistapauksissa

14.1 Muussa sopimusrikkomuksessa kuin 11 ja 12 kohdan mukaisessa aineellisessa tai oikeudellisessa virheessä myyjä on vastuussa elimiensä tai asiamiestensä tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta ja – syyllisyyden asteesta riippumatta – kaikista vahingoista, jotka johtuvat henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuneista vammoista.

14.2 Myyjä vastaa myös sijaistensa lievästä huolimattomuudesta, jos sopimus jää täyttämättä, viivästyy, takuuta rikotaan tai muuta olennaista sopimusvelvoitetta rikotaan. Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat sellaiset velvoitteet, joiden täyttäminen sinänsä on välttämätöntä sopimuksen asianmukaisen täyttämisen kannalta ja joiden noudattamista toinen osapuoli voi perustellusti odottaa. Tällaisissa tapauksissa myyjän vastuu rajoittuu siihen tyypilliseen vahinkoon, jonka myyjä on voinut kohtuudella ennakoida sopimuksen tekohetkellä.

14.3 Myyjän vastuu, joka ylittää kohdissa 12.1 ja 12.2 kuvatut vastuutapaukset – oikeusperustasta riippumatta – on suljettu pois. Tämä koskee erityisesti kaikkia sopimusvelvoitteiden rikkomisesta johtuvia vaatimuksia sekä vahingonkorvausvastuuta, mutta ei kuitenkaan vaatimuksia, jotka johtuvat sopimuksen tekohetkellä aiheutuneista vahingoista.

14.4 Myyjä ei ota vastuuta tietojen menetyksestä testauksen, mahdollisten korjausten tai muiden palvelujen aikana. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että asianomaisiin laitteisiin tai tietovarastoihin tallennetut tiedot ovat turvallisia ja että niihin ei tallenneta arkaluonteisia tietoja.

14.5 Asiakkaan kanssa sovitut vastuunrajoitukset koskevat myös myyjän elimiä ja sijaisia.

14.6 Edellä mainitut määräykset eivät rajoita tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.

15) Kampanjakuponkien käyttö

15.1 Myyjän ilmaiseksi osana kampanjoita myöntämiä arvoseteleitä, joilla on tietty voimassaoloaika ja joita asiakas ei missään tapauksessa saa ostaa (jäljempänä “kampanjasetelit”), saa käyttää ainoastaan myyjän verkkokaupassa ja ainoastaan ilmoitetun ajanjakson aikana.

15.2 Tietyt tuotteet voidaan jättää kampanjoiden ulkopuolelle, jos poissulkeminen mainitaan kampanjasetelissä.

15.3 Kampanjakuponkeja voi käyttää vain ennen tilauksen viimeistelyä. Mahdollinen myöhempi hyvitys on suljettu pois.

15.4 Tilausta kohden voidaan käyttää vain yksi kampanjakuponki.

15.5 Tuotteiden arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin kampanjakupongin arvo. Myyjä ei voi palauttaa jäljelle jäävää saldoa.

15.6 Jos kampanjasetelin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin myyjän tarjoamalla maksutavalla.

15.7 Kampanjasetelin saldoa ei makseta käteisenä eikä korkoa.

15.8 Jos asiakas palauttaa laissa säädetyn peruuttamisoikeuden nojalla myynninedistämissetelillä kokonaan tai osittain maksetut tuotteet, myyjä ei palauta myynninedistämisseteliä missään tapauksessa.

15.9 Myynninedistämissetelit ovat siirrettävissä. Myyjä voi vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä suorittaa maksun sille haltijalle, joka lunastaa kampanjasetelin myyjän verkkokaupassa. Tätä määräystä ei sovelleta, jos kyseisen haltijan edustuskyvyttömyys tai edustusoikeuden puuttuminen on tiedossa tai se on jäänyt tietämättä syyllisen laiminlyönnin vuoksi.

16) Maininta viitteenä

Jos asiakas on yritys, hän hyväksyy täten, että myyjä voi mainita hänet referenssinä, mainita yrityksensä ja käyttää siihen liittyvää tavaramerkkiä erityisesti myyjän verkkosivustolla, myyjän profiileissa sosiaalisissa verkostoissa (kuten Twitter, LinkedIn, Xing) ja myyjän omissa julkaisuissa. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen tulevaisuutta varten lähettämällä myyjälle ilmoituksen.

17) Loppumääräykset

17.1 Sopimuskumppanilla on oikeus luovuttaa oikeuksia ja esittää sopimussuhteesta johtuvia vaatimuksia kolmansille osapuolille vain myyjän etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

17.2 Näihin yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Ranskan lakia lukuun ottamatta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) ja viittauksia kansainväliseen yksityis- ja prosessioikeuteen. Kuluttajien osalta tätä sovellettavan oikeudellisen kehyksen valintaa sovelletaan vain siltä osin kuin annettua suojaa ei poisteta sen maan lainsäädännön pakottavilla säännöksillä, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

17.3 Riitatapauksissa, jotka johtuvat sopimuksista, joihin näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan, yksinomainen toimivalta on Ranskan tuomioistuimilla (myyjän kotipaikan mukaan). Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia oikeuksiaan asiakasta vastaan missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jolla on toimivalta. Tätä lauseketta ei sovelleta kuluttajiin.